Privacy Policy verklaring – algemene verordening gegevensbescherming (AVG)

Marketing Beweegt Marketing Beweegt, gevestigd aan Laurierpark 108 9408 AN ASSEN, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Marketing Beweegt kan uw persoonsgegevens verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Marketing Beweegt en omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Marketing Beweegt verstrekt. Door gebruik te maken van deze diensten stemt u in met de verwerking hiervan.  Marketing Beweegt kan de volgende persoonsgegevens verwerken:

  • Uw voor en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw emailadres

Waarom Marketing Beweegt gegevens nodig heeft

Marketing Beweegt verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per email en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Marketing Beweegt uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht of in het kader van haar promotieactiviteiten.

Hoe lang Marketing Beweegt  gegevens bewaart

Marketing Beweegt  bewaart uw persoonsgegevens in haar klantenbestand. Uw gegevens worden niet langer gebruikt dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens zullen wel worden bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen

Marketing Beweegt verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] . Marketing Beweegt  zal zo snel mogelijk, binnen 5 werkdagen, op uw verzoek reageren.

Klacht indienen bij Autoriteit Persoonsgegevens (AP)

U heeft het recht een klacht in te dienen bij de AP als Marketing Beweegt bovengenoemde niet naleeft.

Beveiligen

Marketing Beweegt  neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde  wijziging tegen te gaan. De website van Marketing beweegt maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door ons verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met op met [email protected]

Download PDF bestand : Privacy verklaring marketing beweegt 2018

bijgewerkt 5-4-2018