De SWOT analyse is een opsomming van kansen en bedreigingen in de markt en sterktes en zwaktes van de organisatie. Samen met de confrontatie matrix is de SWOT analyse onmisbaar in een marketingplan.

Je kunt een SWOT op meerdere manieren gebruiken:

Om verder te brainstormen en de resultaten (zwaktes) gebruiken voor mogelijke oplossingen.                                                                  

Het is een uitstekende manier  om strategie- en veranderingstrajecten in gang te zetten.

De SWOT analyse is een onmisbaar onderdeel en een belangrijke strategie tool van het strategisch marketingplan.

Met een SWOT-analyse benader je het bedrijf of product vanuit de volgende perspectieven:

 • interne sterke punten (Strenghts)
 • interne zwakke punten (Weaknesses)
 • kansen in je markt (Opportunities)
 • bedreigingen in je markt (Treats)

Vragen die je in de SWOT analyse kunt verwerken:

Sterke punten (Strengths)

 • Welke producten leveren de meeste omzet en winst op?
 • Welke klanten leveren de meeste omzet en winst op?
 • Welke voordelen bieden wij de klant?
 • Waarmee onderscheiden wij ons van de concurrentie?
 • Wat zijn onze belangrijkste vaardigheden?
 • Waarom kiezen klanten voor ons?

Zwakke punten (Weaknesses)

 • Hoe presteren wij ten opzichte van de concurrentie?
 • Kunnen we de service verbeteren?
 • Hoe is het met de cash-flow en winstgevendheid?
 • Hoe behouden wij onze beste mensen?
 • Hoe goed zijn we in het binden en behouden van klanten?

Kansen (Opportunities)

 • Waar liggen marktkansen?
 • Wie zijn onze beste klanten, waar zijn er daar meer van?
 • Kunnen we vaker en meer aan onze klanten verkopen, upselling en crosselling?
 • Zijn er veranderende klantbehoeften waar wij op in kunnen spelen?
 • Welke mogelijkheden zijn er op IT en internet gebied?

Bedreigingen (Threats)

 • Wat doet de concurrentie waarover wij ons zorgen moeten maken?
 • Hoe ontwikkelt de marktvraag?
 • Zijn er negatieve politieke, economische, socioculturele en technologische factoren, die ons bedreigen?
 • Voorzien wij nog in de behoefte van de klant.

Wanneer een SWOT analyse?

Bedrijven die zich heroriënteren op de richting van het bedrijf of knelpunten signaleren zijn erbij gebaat om de beste ideeën op tafel te krijgen en brede betrokkenheid te realiseren. Want medewerkers moeten in beweging komen en dat is bijzonder lastig. Des te breder de betrokkenheid, des te meer goede ideeën op tafel komen en hoe groter de kans is dat voorgestelde veranderingen succesvol geïmplementeerd kunnen worden. En juist daarvoor is een simpel instrument als de SWOT analyse uitstekend geschikt.

De SWOT analyse helpt bedrijven zowel de externe omgeving (Opportunities en Threats) als de interne organisatie (Strengths en Weaknesses) te evalueren. Het schetst de strategische opties van het bedrijf en biedt daarmee een goede basis voor de verdere ontwikkeling van de (marketing) strategie of een businessplan.

Ben jij een startende ondernemer en hulp nodig voor een businessplan ten behoeve van de bank, crowdfunding, UWV?  Vraag naar jouw  marketingbeweegtstarters pakket.

Marketing Beweegt SWOT analyse